Sporządzanie operatów szacunkowych

Dokumenty i laptop

Operat szacunkowy to przewidziana prawem forma wyceny nieruchomości, stanowiąca dokument sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy zawiera określenie przedmiotu oraz zakresu wyceny, cel sporządzenia wyceny, opis stanu prawnego i technicznego nieruchomości oraz jej przeznaczenia. Rzeczoznawca majątkowy prezentuje w opracowaniu analizę lokalnego rynku nieruchomości oraz procedurę szacowania wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny. W operacie szacunkowym wskazuje się aktualną wartość rynkową nieruchomości oraz inne wartości oszacowane zgodnie z treścią zlecenia.

Operat szacunkowy pozostaje ważny przez 12 miesięcy.

Do sporządzenia operatu szacunkowego ma uprawnienia wyłącznie rzeczoznawca majątkowy. Tylko specjalista jest w stanie zagwarantować przygotowanie dokumentu poprawnie, logicznie oraz z zastosowaniem wszystkich wymaganych zasad.

Operat szacunkowy może być nieocenioną pomocą w procesie uzyskania kredytu hipotecznego lub w przypadku kupna nieruchomości. Warto więc powierzyć jego wykonanie zaufanemu rzeczoznawcy majątkowemu.