Wycena nieruchomości rolnych, zabudowań — Zamość

Kalkulator

Wycena nieruchomości rolnych, zabudowań to procedura, którą warto przeprowadzić w związku z ich kupnem bądź sprzedażą. Pozwala ona w realny i obiektywny sposób oszacować wartość inwestycji, a tym samym zabezpieczyć interesy kupującego oraz sprzedającego.

Swoje działania związane z szacowaniem realizuję na podstawie moich uprawnień i doświadczenia zawodowego. Dzięki temu mają one legalny charakter, a sporządzony operat jest uznawany przez bank w procesie starania się o zaciągnięcie zobowiązania na sfinansowanie inwestycji. Zapewniam przy tym zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej i wiedzą branżową.

 

Wycena nieruchomości rolnych, zabudowań — zakres mojej działalności

Dokonuję wyceny nieruchomości rolnych zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami i normami. Sporządzam operaty szacunkowe w celu wsparcia klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników m.in. w:

  • transakcji kupna i sprzedaży,
  • przekazania nieruchomości w spadku,
  • podziale majątku.

Wyceniam nieruchomości rolne i zabudowania w Zamościu oraz okolicach również w innych celach – zależnie od indywidualnych potrzeb klientów. Niezależnie od specyfiki konkretnego zlecenia będziecie Państwo mogli liczyć na każdym etapie współpracy na moje wsparcie merytoryczne i fachową wiedzę.

Dokonuję szacunków dwóch rodzajów nieruchomości rolnych: zabudowanych (nieruchomości rolne z zabudową zagrodową) oraz stanowiących grunty orne (grunty orne, łąki, pastwiska). Procedury realizuję po analizie lokalnego i krajowego rynku nieruchomości rolnych. Dzięki temu dokumentacja ma obiektywny charakter.

Oferuję również wycenę nieruchomości: działek pod zabudowę. W ramach mojej działalności udzielam klientom wsparcia m.in. w procedurze ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Zapewniam przy tym kompleksową obsługę. Dojadę na miejsce inwestycji, nawet tej zlokalizowanej w odległej od większych zabudowań miejscowości. Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami sporządzę dokumentację. Pomogę również w interpretacji znajdujących się w niej zapisów. Dzięki temu zaoszczędzicie czas i środki, których wymagałyby konsultacje z kilkoma różnymi specjalistami.

 

Co wpływa na cenę obszarów rolnych?

W zależności od rodzaju obszaru rolnego, którego wyceny się podejmuję, w procesie szacowania wartości nieruchomości uwzględniam zawsze wiele czynników, które znacząco wpłyną na jego cenę. Są to np.:

  • lokalizacja nieruchomości,

  • oddziaływanie użytków przyległych,

  • warunki glebowe oraz przyrodnicze,

  • dostęp do infrastruktury,

  • powierzchnia.

Dokonuję szerokiego rozpoznania porównawczego i do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie.

Zachęcam do kontaktu – chętnie odpowiem Państwu na wszystkie pytania.