Wycena nieruchomości rolnych oraz zabudowań – Zamość

KalkulatorWycena zabudowań rolnych (w tym gruntów rolnych) to działanie niezbędne, jeśli planują Państwo zakup lub sprzedaż. Dokonuję wyceny nieruchomości rolnych zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami i normami. Sporządzam operaty szacunkowe w celu:

  • transakcji kupna i sprzedaży,

  • przekazania nieruchomości w spadku,

  • podziału majątku.

Wyceniam nieruchomości rolne i zabudowania w Zamościu i okolicach również w innych celach – zależnie od indywidualnych potrzeb klientów mojej firmy.

Nieruchomości rolne, w zależności od ich przeznaczenia, dzieli się na dwa rodzaje:

  • nieruchomości zabudowane – nieruchomości rolne z zabudową zagrodową;

  • nieruchomości stanowiące grunty orne – grunty orne, łąki, pastwiska.

W zakres moich usług wchodzi wycena nieruchomości rolnych obu kategorii.

Co wpływa na cenę obszarów rolnych?

W zależności od rodzaju obszaru rolnego, którego wyceny się podejmuję, w procesie szacowania wartości nieruchomości uwzględniam zawsze wiele czynników, które znacząco wpłyną na jego cenę. Są to np.:

  • lokalizacja nieruchomości,

  • oddziaływanie użytków przyległych,

  • warunki glebowe oraz przyrodnicze,

  • dostęp do infrastruktury,

  • powierzchnia.

Dokonuję szerokiego rozpoznania porównawczego i do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie.

Zachęcam do kontaktu – chętnie odpowiem Państwu na wszystkie pytania.