Wycena nieruchomości: działki pod zabudowę — Zamość

Model domu

W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzi wycena nieruchomości: działek pod zabudowę. Zajmuję się również innymi nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi. Mam uprawnienia do szacowania ich wartości. Z całej procedury sporządzam operat szacunkowy. Jest on uznawany przez wszystkie banki, co ma szczególne znaczenie w procesie ubiegania się o kredyt na sfinansowanie inwestycji.

 

Wycenia nieruchomości: działki pod zabudowę — kiedy sporządza się akt wyceny?

Akt wyceny nieruchomości gruntowych wymagany jest przez prawo w sytuacji, gdy ma ona stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego, a także podczas różnego typu spraw sądowych. Sporządzam go m.in. dla klientów zajmujących się dokonaniem podziału majątku, podziału spadku czy podziału majątku wspólnego np. po rozwodzie.

Z moich usług warto skorzystać również wtedy, gdy planują Państwo sprzedaż działki i chcą poznać jej wartość rynkową. Współpracuję również klientami, którzy dokonują aktu darowizny. Wówczas wycena nieruchomości jest potrzebna np. w związku z realizacją obowiązków podatkowych.

Działam jako rzeczoznawca w Chełmie i okolicznych miejscowościach. W związku z tym znam lokalny rynek nieruchomości i w obiektywny sposób potrafię oszacować ich wartość. Kieruję się przy tym nie tylko wiedzą branżową, ale również przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Dzięki temu przygotowane przeze mnie szacunki mają legalny i rzetelny charakter. Zabezpieczają interesy klientów i wspierają ich w realizacji powziętych planów związanych z inwestycjami czy zarządzaniem własnym majątkiem.

 

Co wpływa na wartość działki budowlanej?

Wartość działki zależna jest od wielu czynników, może również ulec zmianie po upływie czasu lub po różnego typu przekształceniach. Dokonując wyceny działki pod zabudowę, biorę pod uwagę między innymi:

  • lokalizację,

  • dostęp do głównych dróg publicznych,

  • media,

  • rozmiar działki,

  • zagospodarowanie terenu i warunki zabudowy.

Dokonują analizy rynkowej i porównuję wartości nieruchomości podobnych sobie. Współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami. W każdym wypadku zapewniamy kompleksową obsługę — dojeżdżam na miejsce, sporządzam dokumentację i pomagam ją zinterpretować. Dzięki temu możecie Państwo zaoszczędzić czas i środki, a także sprawnie przejść do kolejnych etapów inwestycji.

Zapraszam do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.