Wyceny lokali mieszkalnych i usługowych – Zamość

PlanyW zakres oferowanych przeze mnie usług wchodzi wycena nieruchomości lokalowych, mieszkalnych i użytkowych. Jako nieruchomość lokalową określa się nie tylko mieszkania, ale również ich elementy do nich przynależącetakie jak garaż, strych lub piwnica, nawet jeżeli nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu. Wycena tego rodzaju nieruchomości niezbędna jest, jeśli planują Państwo sprzedaż lokalu mieszkalnego i części składowych, a także w celu ubezpieczenia lokalu lub podziału majątku.

Kiedy dokonuje się wyceny nieruchomości lokalowej?

Najczęstszym powodem dokonania wyceny nieruchomości lokalowej jest jej sprzedaż. Szacowanie wartości lokalu niezbędne jest równie do ubezpieczenia mieszkania i podziału części wspólnych. Co więcej, dokonuję również wyceny w celu zabezpieczania wierzytelności - na przykład w sytuacji, gdy starają się Państwo o otrzymanie kredytu. Jako rzeczoznawca zajmuję się również wyceną wartości spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Podczas wyceny biorę pod uwagę wartość rynkową lokalu lub nieruchomości, a także wiele czynników, mających wpływ na cenę – lokalizację, otoczenie, stan nieruchomości. Gwarantuję indywidualne podejście do każdego zlecenia, a także sporządzenie wymaganej dokumentacji, czyli operatu szacunkowego.

Jak przebiega sporządzenie operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który sporządza rzeczoznawca, i który zawiera określenie przedmiotu oraz zakres jego wyceny. W dokumencie takim znajdują się informacje o celu sporządzenia operatu (operat sporządzony na potrzeby sprzedaży nie jest tym samym dokumentem, który sporządza się dla banków), opis stanu wycenianej nieruchomości, a także opis przeznaczenia obiektu. Sporządzam operaty szacunkowe na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego, kupna/sprzedaży nieruchomości, a także w wielu innych celach.

Do sporządzenia operatu szacunkowego ma uprawnienia wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, ponieważ jedynie specjalista jest w stanie zagwarantować poprawne przygotowanie dokumentu z zastosowaniem wszystkich wymaganych zasad.

Najczęściej dokument ten sporządza się metodą porównawczą, można także wziąć pod uwagę więcej obiektów i na ich podstawie wyliczyć średnią wartość, z uwzględnieniem różnych czynników, które mogą na nią wpłynąć.