Wycena nieruchomości lokalowych — Zamość

Plany

W zakres oferowanych przeze mnie usług wchodzi wycena nieruchomości lokalowych, mieszkalnych i użytkowych. Mam uprawnienia do legalnego szacowania ich wartości i sporządzania z całej procedury operatów szacunkowych. Są one uznawane przez wszystkie banki dzięki moim kwalifikacjom zawodowym i uprawnieniom.

Dokumentację dostarczam w terminowy sposób, zgodnie z ustaleniami z konkretnymi klientami. Zapewniam przy tym kompleksową obsługę inwestycji: dojeżdżam do nieruchomości, analizuję niezbędną dokumentację oraz lokalny i krajowy rynek nieruchomości.

Z całości sporządzam dokumentację. Następnie przedstawiam wyniki opracowania klientom. W razie potrzeby pomagam również w prawidłowej interpretacji operatu i udzielam związanych z nim porad.

Ofertę dotyczącą wycen kieruję zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W każdym wypadku zapewniam fachowe podejście do Państwa potrzeb.

 

Wycena nieruchomości lokalowych: czym jest nieruchomość lokalowa? Kiedy dokonuje się wyceny?

Jako nieruchomość lokalową określa się nie tylko mieszkania, ale również ich elementy do nich przynależące, takie jak garaż, strych lub piwnica, nawet jeżeli nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu. Wycena tego rodzaju nieruchomości niezbędna jest, jeśli planują Państwo sprzedaż lokalu mieszkalnego i części składowych, a także w celu ubezpieczenia lokalu lub podziału majątku.

Bardzo ważne jest jednak to, aby tego rodzaju dokumentacja została zrealizowana przez uprawnioną do tego osobę. W przeciwnym razie nie będzie miała prawnie obowiązującej mocy i może zostać odrzucona np. przez bank lub zrealizowana w nieodpowiedni sposób. Jako rzeczoznawca działający w Hrubieszowie i okolicy mam doświadczenie i wiedzę. Pozwalają mi one realizować zlecenia na podstawie przepisów prawa, wymogów technicznych i zasad etyki zawodowej. Tym samym zabezpieczają one Państwa interesy.

 

Kiedy dokonuje się wyceny nieruchomości lokalowej?

Najczęstszym powodem dokonania wyceny nieruchomości lokalowej jest jej sprzedaż. Szacowanie wartości lokalu niezbędne jest równie do ubezpieczenia mieszkania i podziału części wspólnych. Co więcej, dokonuję również wyceny na rzecz zabezpieczenia wierzytelności — np. dla inwestorów, którzy starają się o kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Oferuję również wycenę wartości spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Podczas pracy biorę pod uwagę wartość rynkową lokalu lub nieruchomości, a także wiele czynników, mających wpływ na cenę – lokalizację, otoczenie, stan nieruchomości. Gwarantuję indywidualne podejście do każdego zlecenia, a także sporządzenie wymaganej dokumentacji, czyli operatu szacunkowego. Wszystko to w terminowy, rzetelny i fachowy sposób.

Jak przebiega sporządzenie operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który sporządza rzeczoznawca, i który zawiera określenie przedmiotu oraz zakres jego wyceny. W dokumencie takim znajdują się informacje o celu sporządzenia operatu (operat sporządzony na potrzeby sprzedaży nie jest tym samym dokumentem, który sporządza się dla banków), opis stanu wycenianej nieruchomości, a także opis przeznaczenia obiektu. Sporządzam operaty szacunkowe na potrzeby uzyskania kredytu hipotecznego, kupna/sprzedaży nieruchomości, a także w wielu innych celach.

Do sporządzenia operatu szacunkowego ma uprawnienia wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, ponieważ jedynie specjalista jest w stanie zagwarantować poprawne przygotowanie dokumentu z zastosowaniem wszystkich wymaganych zasad.

Najczęściej dokument ten sporządza się metodą porównawczą, można także wziąć pod uwagę więcej obiektów i na ich podstawie wyliczyć średnią wartość, z uwzględnieniem różnych czynników, które mogą na nią wpłynąć.