Techniki wyceny nieruchomości

Miniatura domu pod lupąRynek nieruchomości deweloperskich i wtórnych rozwija się bardzo szybko. Coraz więcej ludzi poszukuje swojego własnego miejsca do spędzenia życia. Dużym ułatwieniem w podjęciu decyzji o zakupie nieruchomości jest jej wcześniejsza wycena. Poznaj lepiej techniki wyceny nieruchomości.

Wycena nieruchomości – co warto wiedzieć?

Wyceny nieruchomości realizuje się przy zastosowaniu czterech podstawowych podejść:

  • podejście porównawcze,
  • podejście dochodowe,
  • podejście kosztowe,
  • podejście mieszane.

Chcąc ocenić wartość rynkową, stosuje się podejście porównawcze lub dochodowe, a wartość odtworzeniowa posiadłości określa się za pomocą podejścia kosztowego. Zróżnicowanie tych podejść jest ściśle uzależnione od niezależnych czynników, które wpływają na wartość nieruchomości oraz od rodzaju i charakterystyki danej wartości. Chcąc lepiej zrozumieć, w jaki sposób wycenia się nieruchomość, warto również zapoznać się z metodologią wyceny:

  • Podejścia – inaczej są to sposoby określenia danej wartości nieruchomości. Są one uzależnione od czynników wpływających na wartość poszczególnych nieruchomości.
  • Metody – jest to sposób postępowania w ramach danego podejścia.
  • Techniki – są to konkretne wytyczne postępowania.

W każdym z podanych podejść stosuje się metody wycen oraz inne ogólnie przyjęte techniki szacowania nieruchomości.

Zabezpieczenia wierzytelności hipotecznej!

Kredyt hipoteczny zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego warto zabezpieczyć taką wierzytelność hipoteczną, dla własnego dobra. Kiedy ktoś zdecyduje się na zakup nieruchomości, po jej wcześniejszej wycenie następnym krokiem jest kredyt. Zabezpieczenie pożyczki jest działaniem mającym na celu zagwarantowanie kredytodawcy możliwości skutecznej windykacji niezależności od kredytobiorcy, jeśli ten nie będzie wywiązywał się z terminów spłat. Najlepszą opcją dla osób i rodzin starających się o kredyt hipoteczny jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy biura, które nie tylko pomoże odpowiednio wycenić daną nieruchomość, ale również wybrać najlepsze rozwiązanie w celu zabezpieczenia wierzytelności hipoteki.