Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to pojęcie, przez które należy rozumieć wskazanie jej wartości rynkowej. W trakcie takich prac określa się wartość rynkową, katastralną i odtworzeniową lokalu, a w efekcie uzyskiwana jest najbardziej prawdopodobna cena, którą można otrzymać za nieruchomość. Proces może być przeprowadzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Kiedy wycena nieruchomości jest niezbędna? Komu może się przydać?

Wycena nieruchomości podczas kupna na kredyt 

O potrzebie sporządzenia wyceny nieruchomości możemy mówić w wielu przypadkach. Jednak jednym z popularniejszych jest ten, w którym ma dojść do zakupu nieruchomości kredytowanej. Dzieje się tak, ponieważ wartość nieruchomości to jedno z kryteriów, które bierze pod uwagę bank, aby ocenić zdolność kredytową. Co ważne, w przypadku wyceny nieruchomości pod kredyt rzeczoznawca może działać nie tylko na zlecenie banku, ale również kredytobiorcy.

Jakie są inne przypadki, w których wycena nieruchomości jest wymagana? 

Kolejnym przypadkiem, w którym konieczne może okazać się skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego, jest wycena nieruchomości lokalowych lub innych na potrzeby postępowania sądowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku podziału majątku oraz postępowania spadkowego. Ponadto wiedza, której dostarczy rzeczoznawca, pomoże też w określeniu podatku niezbędnego do zapłacenia w przypadku dzierżawy czy wynajmu mieszkania lub domu. Wycena może się też okazać potrzebna w przypadku ubezpieczenia. Nierzadko zdarza się tak, że to właśnie na jej podstawie towarzystwa ubezpieczeniowe określają samą wysokość ubezpieczenia, jak i poszczególnych składek. Kolejne przypadki to:

  • potrzeba ustalenia stawki czynszu za użytkowanie wieczyste,
  • ustalenia podatku katastralnego,
  • wywłaszczenie nieruchomości (ustalenie wysokości odszkodowania).