Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy wycenie nieruchomości rolnej?

Proces wyceny nieruchomości wymaga poświęcenia czasu i analizy różnych czynników, aby wycena była wartościowa. Dobrze poświęcić na to więcej uwagi, a najlepiej zlecić to zadanie specjaliście – wówczas będzie można otrzymać jak najwyższą, a jednocześnie uczciwą cenę za nieruchomość. Jak to wygląda w przypadku nieruchomości rolnych? Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy ich wycenianiu?

Najważniejsze czynniki determinujące cenę nieruchomości rolnej 

Aby mieć pewność, że wycena nieruchomości zostanie przeprowadzona prawidłowo, najlepiej zlecić to zdanie dobremu rzeczoznawcy majątkowemu. Możemy wymienić kilka kluczowych czynników, które będą miały znaczenie podczas przeprowadzania takich prac. Zaliczamy do nich między innymi lokalizację nieruchomości rolnej.

Chodzi zarówno o jej położenie, jak i sąsiedztwo. Kolejną kwestią jest poziom zdolności produkcyjnej gleby, czyli tak zwana bonitacja. Im wyższy, tym cena może wyć wyższa. Wycena nieruchomości rolnych zabudowań będzie dokładniejsza, jeśli rzeczoznawca zapozna się z użytkami gruntowymi i określi ich różnorodność.

Co jeszcze wpływa na wycenę nieruchomości rolnych? 

Możemy wymienić jeszcze kilka czynników, które mają znaczenie podczas sporządzania wyceny nieruchomości. Warto wspomnieć o oczywistych kwestiach, czyli o powierzchni nieruchomości. Na wartość wpływa również jej kształt oraz ukształtowanie terenu. Ponadto istotne będą też:

  • warunki dojazdowe – im gorzej skomunikowana nieruchomość, tym niższa cena,
  • połączenie dróg z miejscami przetwórstwa rolniczego,
  • kultura rolna,
  • ewentualne utrudnienia związane z prowadzeniem gospodarki, na przykład wysoki poziom wód gruntowych,
  • ogólne warunki przyrodnicze panujące na danym obszarze,
  • dostęp do różnego rodzaju infrastruktury,
  • ceny rynkowe.