Jaki wpływ na wycenę nieruchomości ma dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej?

DrogaDostęp do drogi publicznej ma ogromne znaczenie dla prawidłowego korzystania z nieruchomości. Kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny, a jako zabezpieczenie podajemy naszą nieruchomość, dostęp do drogi publicznej jest warunkiem koniecznym. Sposób dostępu do drogi publicznej i jego wpływ lub brak wpływu na cenę nieruchomości bada rzeczoznawca

Kiedy jest dostęp do drogi publicznej?

Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej wtedy, gdy między nieruchomością a drogą publiczną nie mi innych nieruchomości i istnieje faktycznie możliwość dostępu do tej drogi. Dostęp do drogi publicznej ma istotne znaczenie niezależnie od wielkości inwestycji czy to budowa domu, czy hal magazynowych. Brak dostępu niesie za sobą negatywne konsekwencje i może doprowadzić do przekreślenia planowanej inwestycji. Dlatego należy na to zwrócić szczególną uwagę.

Skutki braku dostępu do drogi

Najbardziej niekorzystnym skutkiem nabycia nieruchomości bez dostępu do drogi jest brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Każda nieruchomość wg prawa budowlanego musi mieć dostęp do drogi. Jest szczególnie ważny w momencie, gdy działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzeni. Oznacza to, że brak prawnego dostępu do drogi publicznej uniemożliwia nie tylko samo uzyskanie decyzji WZ, ale w dalszej kolejności uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym znacząco utrudni realizację planowanej inwestycji. Uregulowana prawnie sprawa dostępu do drogi to kluczowa kwestia, kiedy zamierza się szybko rozpocząć budowę. Koniecznie trzeba ustalić, kto jest właścicielem drogi, którą dojeżdża się do nieruchomości. Jeśli jest to droga publiczna to dobrze, w przypadku drogi prywatnej należy dowiedzieć się czy korzystanie z niej, jest zagwarantowane prawnie. Jeśli natomiast w ogóle nie ma drogi dojazdowej należy liczyć się z czasem i kosztami, które będą niezbędne do jej ustanowienia.