Jak wygląda proces wyceny nieruchomości?

Rodzice z dzieckiemRzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia, do dokonania wiarygodnej wyceny nieruchomości. Zwykle działają oni na konkretnym obszarze, w jednym mieście lub metropolii, gdyż aby wycena była miarodajna, konieczna jest znajomość lokalnego rynku. Taka wycena sporządzana jest w formie operatu szacunkowego i nie opiera się na domysłach, a na zgromadzeniu szeregu danych.

Kiedy niezbędne jest sporządzenie operatu szacunkowego?

Z usług rzeczoznawców majątkowych korzystają sądy, ale też banki np. udzielając kredytów hipotecznych. Taki specjalista może również okazać się niezbędny każdemu z nas, jeśli przykładowo wraz z rodzeństwem odziedziczymy nieruchomość i jedno będzie chciało spłacić drugie, aby w niej mieszkać. Sytuacji, w których operat szacunkowy będzie najlepszym i najuczciwszym podejściem może być wiele – od tych prywatnych po formalne. Jeśli np. staramy się w banku o udzielenie kredytu możemy zlecić przygotowanie wyceny we własnym zakresie, jednak często banki korzystają ze swoich zaufanych rzeczoznawców, w związku z czym przedłożony przez nas operat będzie jedynie dodatkowym dokumentem, który zostanie wzięty pod uwagę, lub jedynie załączony do wniosku. 

Jak sporządza się operat szacunkowy?

Wycena nieruchomości opiera się o szereg zdobytych informacji. Rzeczoznawca bierze pod uwagę ceny na lokalnym rynku, stan prawny nieruchomości, ewentualne obciążenia, plany zagospodarowania przestrzennego na danym terenie i wiele innych zmiennych, które mogą wpłynąć na ogólną cenę nieruchomości w danej okolicy. Warto również pamiętać, że sytuacja na rynku nieruchomości dość dynamicznie się zmienia, w związku z czym taka wycena dokonywana jest na dany dzień i ma zwykle miesięczny okres ważności. Rzeczoznawca zawodowy, aby wykonywać swój zawód musi być wpisany na listę rzeczoznawców majątkowych, przez odpowiedniego ministra, po wcześniejszym ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu państwowego. Wszystkie dane zawarte w operacie szacunkowym wskazują, jaka jest wartość nieruchomości, której zleciliśmy wycenę. Można się na niej opierać w dalszych działaniach, np. kredytowych, czy sądowych.