Jak przebiega wycena nieruchomości komercyjnej?

Wszystkie nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny – z pewnymi wyjątkami nieistotnymi dla tego artykułu – podlegają tym samym przepisom w kwestii wyceny.

Jak wycenia się nieruchomości komercyjne?

W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje określenia wartości albo rynkowej, albo odtworzeniowej, albo katastralnej. Ewentualnie wycena może zmierzać do określenia innych rodzajów wartości, ale zdarza się to rzadziej. 

Wartość rynkową, czyli szacunkową kwotę, jaką można uzyskać za nieruchomość w wyniku jej sprzedaży, określa się dla tych nieruchomości, które mogą być sprzedane, zastawione, objęte hipoteką, wynajęte, słowem – które mogą być przedmiotem obrotu. Niewątpliwie należą do nich nieruchomości komercyjne – jak wszystkie inne – wycenia się je za pomocą jednego z podejść: porównawczego, dochodowego albo mieszanego (zawierającego elementy wszystkich podejść). Aby określić wartość odtworzeniową nieruchomości, stosuje się podejście kosztowe.

Jak z tego wynika, wycena musi stosować schemat. Aby jednak wycenić nieruchomość komercyjną, rzeczoznawca majątkowy bierze pod uwagę cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych i wtedy dobiera odpowiednią metodę.

W przypadku nieruchomości komercyjnych weźmie zatem pod uwagę szczególnie lokalizację, która dla większości rodzajów działalności ma szczególne znaczenie (chyba, że będzie chodzić o np. przestrzeń magazynową). Nieruchomości komercyjne dostosowane są do prowadzenia w nich działalności gospodarczej, więc rzeczoznawca będzie brał pod uwagę dostępne udogodnienia, mając na względzie planowane wykorzystanie nieruchomości.