Czy można wpłynąć na wycenę nieruchomości rolnej?

Nieruchomości rolneKażda nieruchomość, w tym nieruchomość rolna i zabudowania rolne, podlega wycenie na ściśle określonych zasadach. Niezależnie czy celem jest jej sprzedaż, czy wykazanie wartości dla potrzeb kredytowych lub ubezpieczeniowych, czy też postępowań przed sądami i urzędami,  w wyniku wyceny otrzymuje się wartość, na podstawie której może opierać dalsze działania.

Czym charakteryzuje się wycena nieruchomości rolnych?

Do dokonania należytej wyceny konieczny jest rzeczoznawca majątkowy. Nie chodzi tylko o zgodność uzyskanej kwoty z rzeczywistą wartością nieruchomości, ale także fakt, że operat szacunkowy mogą sporządzić tylko osoby z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego. Szczególnie wycena nieruchomości rolnych zabudowań jest o tyle specyficzna, że wymaga od rzeczoznawcy rozeznania w temacie rolnictwa.

W procesie wyceny nieruchomości rolnych nieco inaczej oddziaływać będą kwestie lokalizacji, warunki glebowe i przyrodnicze, dostęp do infrastruktury. Przykładowo bliskość dużego ośrodka miejskiego zasadniczo nie będzie atutem, w przeciwieństwie do sytuacji innych nieruchomości, które zawsze zyskują na wartości zbliżając się do miasta.

Jak wpłynąć na wartość nieruchomości rolnej?

Na pewno niemożliwe jest wpłynięcie na sam proces działania rzeczoznawcy majątkowego. Działa on na podstawie określonych ustaw, a w procesie wyceny musi kierować się określonymi zasadami tak, aby otrzymać miarodajne wyniki i stworzyć operat szacunkowy godny zaufania.

Możliwe jest jednak fizyczne wpłynięcie na niektóre aspekty istotne dla wartości obszarów rolnych. Utrzymywanie budynków gospodarczych w dobrym stanie i odnawianie ich korzystnie wpływa na cenę nieruchomości. Z kolei ekstensywne rolnictwo może obniżyć wartość gleb, a co za tym idzie – nieruchomości stanowią grunty orne.