Co kryje się pojęciem operatu szacunkowego?

Laptop w biurzeStarając się o kredyt hipoteczny bez względu na to czy dotyczy on 10. lat, czy 40. banki celem zabezpieczenia będą wymagały sporządzenia tzw. operatu szacunkowego. Jego sporządzeniem zajmują się rzeczoznawcy majątkowi w obszarze nieruchomości. Warto wiedzieć, na czym polega jego wykonanie i czy można samemu “zlecić” osobę, która zajmie się pracami nad ustaleniem wartości majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia interesu banku?

Dlaczego operat potrzebny jest tylko przy kredycie?

Nikogo nie powinien działać fakt, że banki chcąc udzielić wsparcia finansowego na zakup mieszkania/ domu — obarczonego długim okresem spłaty sięgającym 30-40 lat chcąc znać rzeczywistą wartość nieruchomości, podobnie jak np. notariusze podczas podziału majątku. Dlatego w przypadku niektórych działań na nieruchomościach banki, ale jak wiemy nie tylko one będą wymagały stosownego dokumentu potwierdzającego jego wartość. Oczywiście profesjonalna wycena nieruchomości nie musi dotyczyć  tylko kredytu może  dotyczyć kwestii spadkowych, rozwodowych, czy też darowizny.

Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?

Operat szacunkowy ma z góry ustalony schemat, formę sporządzenia określoną przepisami — dzięki temu łatwiej się go analizuje i sporządza stosowne opinie. Poprawnie sporządzona wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego zawierać będzie charakterystykę przedmiotu wyceny (precyzyjnie określające granice działki, nr ksiąg etc.) ramy prawne (wskazanie konkretnych przepisów, wzywających do jego sporządzania), cel wykonania operatu i datę. W następnej części opisuje się stan przedmiotu wyceny, przeznaczenie wycenianej nieruchomości — wraz z oceną rynkową posesji na tle podobnych na rynku. Koniecznie musi być podana wybrana metoda szacowania i wyjaśnienie skąd wzięła się ostateczna kwota wyceny. W zależności od rodzaju nieruchomości rzeczoznawcy mogą stosować różne narzędzia zmierzające do poznania wartości domu, mieszkania, czy też działki.