3 czynniki zwiększające wartość nieruchomości

DomZarówno przed sprzedażą nieruchomości, jak i przed jej kupnem, należy dokonać wstępnego oszacowania wartości. Dlaczego? Dwa budynki lub pomieszczenia o takim samym metrażu i rozkładzie, mogą się znacznie różnić ceną. Zatem znajomość kryteriów, które wpływają na cenę nieruchomości, jest bardzo przydatna w trakcie negocjacji. Jakie czynniki mają istotny wpływ na wartość nieruchomości?

Kto wycenia nieruchomości?

Oficjalnie, jedyną uprawnioną osobą do sporządzania wycen mieszkań i lokali jest rzeczoznawca majątkowy. Przygotowany przez niego operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym o mocy prawnej. Zgodnie z prawem, rzeczoznawca musi być osobą nigdy nie karaną, z wyższym wykształceniem. Dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, zdać egzamin zawodowy, odbyć praktykę i przejść postępowanie kwalifikacyjne. Dopiero wówczas urzędnik otrzymuje numer uprawnień i zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. 

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Na wartość lokalu wpływa wiele czynników – przede wszystkim lokalizacja, cechy użytkowe oraz stan prawny. Wbrew pozorom nie jest to wystrój wnętrza i rozkład ścian działowych, które z łatwością można zmienić. Podstawą wyceny wartości jest lokalizacja nieruchomości. Cena zależna jest od piętra, infrastruktury – na którą składają się sklepy i punkty usługowe, przedszkola, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej oraz bliskość terenów rekreacyjnych. Drugim istotnym czynnikiem, który wpływa na wartość nieruchomości, są jej cechy użytkowe. Tu ważna jest powierzchnia, metraż, liczba pokoi oraz dostęp do powierzchni dodatkowych, takich jak balkon, loggia, taras. Ważna jest także wysokość czynszu oraz rok budowy inwestycji. Podczas sprzedawania lub kupowania nieruchomości liczy się także jej stan prawny. Tu najważniejszym dokumentem jest księga wieczysta, ponieważ można w niej sprawdzić, czy lokal nie posiada obciążeń lub hipoteki.